Erik Eugster

Wijkraad

Hoevenbraak

Hulzebraak

wijkraad.hh@gmail.com

Erik Eugster

 

 

neem ik “De Pen”, over van wethouder Bart Eijkemans, waarover u in de vorige editie hebt kunnen lezen en op die manier nader met hem hebt kennis kunnen maken, voor zover dat nodig was. Hij is eigenlijk een collega van me maar daar later meer over.

 

Sinds 27 februari 2013 wonen wij in de Goudenregenstraat in Schijndel en dat bevalt mij(ons) buitengewoon goed. Het is geen doorgaande straat en dat betekent in het algemeen weinig verkeer. Aan de achterkant van onze woning ligt de structuurweg en is de privacy voor ons maximaal.

 

Voordat ik in Schijndel kwam wonen, heb ik bijna 60 jaar in Den Bosch gewoond. Ik ben geboren in Nederhemert-Noord, gemeente Bruchem in de provincie Gelderland als zoon van een onderwijzer. Ik en mijn twee zussen zijn protestant opgevoed. Binnen het protestantisme zijn er vele bloedgroepen en stromingen. Mijn vader kon in Nederhemert hoofd van de school worden als hij hervormd zou worden. Van huis uit zijn wij gereformeerd. Dus dat deed mijn vader niet en zo zijn wij in 1953 verhuisd naar Den Bosch waar mijn vader onderwijzer werd aan het Brugplein vlak bij de Diezebrug. Later onderwijzer aan de Piersonschool en nog later hoofd der school van de Koningin Julianaschool op zuid.

 

Ik heb ook op de Piersonschool op de lagere school gezeten. Daarna heb ik HBS-A diploma behaald aan het Willem van Oranje College in Waalwijk. Daar heb ik Jetty leren kennen ……. Wij hebben drie dochters. Corine, de oudste, werkt in Den Bosch bij het Openbaar Ministerie en gaat er binnenkort ook wonen. Zij is ingeloot voor een woning in de binnenstad en momenteel zijn we druk bezig met klussen, verven en dergelijke. Onze middelste dochter heet Astrid en woont tijdelijk (nog) in onze niet verkochte woning en werkt bij zorgverzekeraar VGZ in Eindhoven. Onze jongste dochter, Merel, woont bij ons in Schijndel en volgt een opleiding small business en retailmanagement aan de Avans Hogeschool in Den Bosch.

 

Na mijn HBS-tijd moest ik in dienst want de dienstplicht riep. Eerst heb ik mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald op de kazerne in Harskamp en later werd ik ingedeeld bij de geneeskundige troepen in Oirschot. Echter werden wij ondergebracht in het prinses Beatrixkamp, een luchtmachtkamp vlak bij de legerplaats Oirschot.

 

Na mijn diensttijd ben ik gaan werken bij het Gerechtshof in Den Bosch als onderdeel van het ministerie van Justitie. Dit werk beviel mij niet erg omdat ik toch een bepaalde vooropleiding had gevolgd die vroeg om een vervolg. In die tijd was ik erg gesteld op personeelswerk dat op de sociale academie kon worden gevolgd en omdat ik niet in die sector werkzaam was, ben ik de dagopleiding gaan volgen in Culemborg aan “De Nijenburgh”.

In die tijd 1973-1974 was er een enorme democratiseringsslag in het onderwijs aan de gang en dat ging ten koste van het onderwijs. Ik was tenslotte gekomen om te studeren en niet om te protesteren. Deze opleiding heb ik helaas om die reden moeten beëindigen

 

Vervolgens ben ik weer gaan werken. In eerste instantie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Noord-Brabant via Randstad Uitzendbureau en later in vaste dienst daar gekomen. Via mijn contacten met de provincie Noord-Brabant ben ik uiteindelijk in 1978 in dienst gekomen bij de Provinciale Waterstaat als boekhouder. Ik heb in die tijd mijn SPD diploma gehaald. In 1986 ben ik bij de Griffie van de provincie gaan werken als accountmanager bejaardenoorden. De provincie was vanaf 1985 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de Bejaardenoorden en had zodoende de regie en financiering van alle bejaardenoorden in de provincie Noord-Brabant. Later is de regie en financiering overgegaan naar het zorgkantoor.

 

Vanaf medio 1991 ben ik me bezig gaan houden met de jeugdhulpverlening, waarvoor de provincie met ingang van 1 januari 1992 verantwoordelijkheid droeg. Op dit moment ben ik accountmanager jeugdzorg Noordoost-Brabant. Deze taak eindigt met ingang van 1 januari 2015 omdat deze taak overgenomen wordt door de gemeenten. Dat betekent dat ik mijn werkzaamheden langzaam aan het overdragen ben en met ingang van 1 januari 2015 iets anders ga doen. Wat is nog onbekend maar de provincie zorgt goed voor haar personeel. Daar kan Bart Eijkemans over mee praten want voor hij wethouder werd in Schijndel was hij ambtenaar bij de provincie en is zijn functie opengehouden tot op heden. Zodoende zijn wij collega’s van elkaar.

 

Naast mijn werk ben ik secretaris van het Gereformeerd Frans Van Uden-Huis. Een kerkelijke stichting die belangen van jongeren behartigd. Daarnaast ben ik in het verleden bestuurslid geweest voor het Primair Onderwijs, secretaris van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs ’s-Hertogenbosch en nog later bestuurslid respectievelijk secretaris van de Piersonstichting voor Voortgezet Onderwijs te ’s-Hertogenbosch.

 

Ook ben ik liefhebber van auto’s. In 1999 heb ik een Alfa Romeo Spider gekocht die ik nog steeds bezit. De auto staat gestald in Den Bosch(Orthen) en vanwege de volle agenda komt het er niet vaak van om hiermee te gaan rijden. Daarnaast heeft Jetty ook een prachtige cabrio in de vorm van een Volvo C-70.

 

Beter een goede buur dan een verre vriend gaat ook op in de Goudenregenstraat. Daarom wil ik de pen doorgeven aan de familie Van Boxtel en met wie wij een zeer prettig contact onderhouden.

 

Met een hartelijke groet,

 

Erik Eugster