(07-10-2017) Garage Sale

Wijkraad

Hoevenbraak

Hulzebraak

wijkraad.hh@gmail.com

Garage Sale - zaterdag 7 oktober 2017

 

 

Vanwege het grote succes van de gehouden Garage Sale in 2016 hebben we besloten wederom een Garage Sale te houden. Dit jaar vindt deze plaats op 7 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur. Opgeven kan via wijkraad.hh@gmail.com of schriftelijk op Wilhelminalaan 7. Graag duidelijk naam, straatnaam en huisnummer vermelden. De wijkraad zal zorgen voor een plattegrond met alle deelnemers en deze zullen voorafgaand en tijdens de Garage Sale verspreid worden. De uiterste datum van aanmelding is 1 oktober a.s.

 

Tevens is besloten dit keer deelnemers die dit wensen en bijvoorbeeld te ver van andere deelnemers staan, hun verkoopwaar aan te laten bieden in de nabijheid van De Vink. De wijkraad zal daar zelf ook staan. U moet dan wel zelf zorgen voor een tafel of een kleed o.i.d. voor het uitstallen van de spullen. Als hier interesse in is, graag aangeven bij de aanmelding.

 

Gezien het enthousiasme van vorig jaar van zowel bezoekers als deelnemers zal het vast weer heel succesvol worden!